Promoshop
Koszyk do wyceny
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Cześć 💖 Tu znajdziesz swoje gadżety reklamowe ➜
Gadżety
Słownik Poligraficzny

Apla

Jednolita płaszczyzna nadruku o pełnym pokryciu farbą

Adobe

Zestaw oprogramowania graficznego, najczęściej wykorzystywanego w projektowaniu grafik reklamowych.

Autoryzacja

Zatwierdzenie tekstu (bądź pracy po większej przeróbce redaktora) przez autora.

Bigowanie

Przygotowanie miejsc zagięcia papieru, kartonu bądź tektury.

Blik

Złe spasowanie barw podczas druku (przesunięcie).

CMYK

Cztery podstawowe kolory farb drukarskich stosowanych w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych. C – cyan, M – magenta, Y – yellow, K – key colour, black. (np. druk UV)

CMS

Oprogramowanie ułatwiające utworzenie i prowadzenie serwisu WWW.

Cold-stamping

Technika druku z użyciem folii cold-stampingowej i odpowiedniego kleju.

CorelDraw

Pakiet programów służących do obróbki graficznej i składu.

Copyright

Formuła określająca właściciela praw autorskich.

Czcionka

Podstawowy nośnik znaków pisma drukarskiego.

Deadline

Ostateczny termin wykonania produkcji. 

Densytometr

Fotoelektryczne urządzenie do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych.

Diapozytyw

Obraz pozytywowy na materiale przezroczystym.

DTP

Komputerowe przygotowanie publikacji do druku (desktop publishing).

DPI

Liczba punktów obrazu przypadająca na cal (dots per inch).

Druk cyfrowy

Rodzaj druku wykorzystujący materiały komputerowe.

Druk wypukły

Sitodruk z efektem wypukłości dla wybranych lub wszystkich kolorów.

DCS

System odpowiadający za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego posiadający wspólną bazę danych dla sterowania i wizualizacji.

Edytorstwo

Udział w redagowaniu tekstu do druku.

Etykieta

Informacja naklejona na produkcie lub opakowaniu ułatwiająca jego identyfikację lub promocję.

EPS

Format pliku grafiki komputerowej, zapisany w języku PostScript, mogący zawierać całe stronice danych

Faksymile

Klisza lub pieczątka odtwarzająca własnoręczny podpis.

Faktura powierzchni

Struktura powierzchni przedmiotu, wynikająca z właściwości fizycznych materiału, z którego jest zrobiony.

Falcowanie

Składanie papieru po druku w celu otrzymania pożądanego formatu z numeracją stron.

Farby wodne

Wsiąkająca mieszanina kredy pławionej, farb malarskich suchych itp. z roztworami lub emulsjami wodnymi. (np. sitodruk)

Fleksodruk

Odmiana druku wypukłego o elastycznej formie, z zastosowaniem rzadkich farb rozpuszczalnych w spirytusie.

Folia Hot-Stamping

Folia tłoczona na gorąco w celu uszlachetnienia druku.

Foliowanie

Pokrycie zadrukowanych powierzchni folią w celu zabezpieczenia lub nadania wartości estetycznych.

Font

Komplet wszystkich liter alfabetu, cyfr i innych znaków w danym kroju pisma.

Format netto

Rozmiar gotowego wyrobu poligraficznegom podawany jako iloczyn długości i szerokości stron stanowiacych blok wkładu.

Gęstość optyczna

Stopień pokrycia materiału fotograficznego czarną farbą.

Gilotyna

Maszyna drukarska wykorzystywana w procesie introligatorskim do cięcia papieru.

Gradient

Wypełnienie określonego obszaru płynnym przejściem tonalnym pomiędzy dwoma lub większą ilością barw.

Gramatura

Masa tkaniny wyrażona w gramach na metr kwadratowy (np. bawełna 180g/m2).

Gramatura papieru

Masa 1 m2 arkusza wyrażona w gramach wyrobu papierniczego, włókienniczego, a także tworzyw sztucznych w arkuszach.

Grafika rastrowa

Prezentacja obrazu za pomocą mapy punktów w postaci prostokątnej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli.

Grafika tonalna

Stopień nasycenia obrazu.

Grafika wektorowa

Rodzaj grafiki komputerowej, której obraz-obiekt opisany jest za pomocą figur geometrycznych, linii i krzywych.

Indesign

Program komputerowy służący do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych

Introligatornia

Dział lub przedsiębiorstwo odpowiedzialne za wykończenie druku oraz oprawę książek.

ISBN

Międzynarodowy symbol literowy, stosowany z układem dziesięciu cyfr, jako kod określający wydanie książki lub broszury. (International Standard Serial Number).

ISSN

Międzynarodowy symbol literowy stosowany z układem ośmiu cyfr, jako kod identyfikujący wydawnictwo ciągłe. (International Standard Serial Number).

Justowanie

Wyrównanie odległości pomiędzy literami i wyrazami w tekście względem marginesów.

Kalka ceramiczna

Metoda zdobienia wyrobów ceramicznych w wysokich temperaturach. Stosowana przy:  porcelanie, porcelicie, kamionce czy fajansie. (np. nadruki na kubkach)

Kapitałka

Tasiemka przyklejona do górnego i dolnego brzegu grzbietu książki przygotowanej do twardej oprawy.

Kaszerowanie

Oklejenie grubszego papieru, cieńszym papierem w celach dekoracyjnych lub technologicznych.

Kerning

Regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie. 

Kolory dodatkowe

Określane jako farby spotowe, wskazują kolory farb drukowych uzupełniających kolory farb procesowych (np. CMYK)

Lakierowanie druku

Pokrycie druku lakierem w celu jego uszlachetnienia w trakcie produkcji poligraficznej.

Lakier UV

Materiał pełniący fukcję zabezpieczającą, a także estetyczną,

Laminowanie

Pokrywanie powierzchni laminatem w celu uszlachetnienia druku.

Logo w kontrze

Logo zaprezentowane na jasnym i ciemnym tle oraz w orientacji pionowej i poziomej.

Logo monochromatyczne (wersja mono)

Logo w półtonach jednego koloru np. w skali szarości.

Logo w krzywych (skład)

Grafika stworzona w formacie opartym na wektorach

Logotyp

Rodzaj grafiki wykorzystany do tekstowego przedstawiena samego obrazu.

Liniatura rastra

Parametr mówiący ile rzędów kropek ułożonych równolegle względem siebieprzypada na jednostkę długości.

Łamanie tekstu

Proces formowania książki lub czasopisma, poprzez tworzenie kolumn, stron, rozdziałów.

Makieta

Wzorzec łamania kolumn, wskazujący sposób rozmieszczenia grafik, tekstów czy tytułów.

Matryca

Element, który służy do tworzenia odbitek, wzorów lub grafik na powierzchni drukowanej. (np. tampodruk)

Marginesy

Niezadrukowana powierzchnia strony wzdłuż czterech krawędzi kolumny.

Mapa bitowa

Rodzaj grafiki złożonej z pikseli, “płaskiego” rysunku złożonego z pojedynczych punktów.

Mora

Niepożądane, pojawiające się przez przypadek tło mające kształt regularnych punktów.

Nadruk cyfrowy UV

Technika poligraficzna polegająca na odwzorowaniu obrazu z zastosowaniem specjalnych tuszów polimerowych utwardzanych światłem UV

Naświetlarka

Urządzenie wykorzystywane w poligrafii, służące do nanoszenia obrazu bezpośrednio na formę drukową lub kopiową metodą optyczną.

Offset

Przeniesienie farby z formy na cylinder gumowy, a potem na papier (druk pośredni).

Oprawa introligatorska

Sposób wykończenia wielostronicowej publikacji wytworu papierniczego, polegający na trwałym połączeniu kart wnętrza wyrobu z okładką.

Paser

Element graficzny, zazwyczaj w postaci krzyżyka w kole, służący jako "celownik" w druku barwnym w celu dokładnego nanoszenia kolejnych kolorów w to samo miejsce.

Pantone Matching System (PMS)

Profesjonalny i zunifikowany wzornik do wyboru, oceny i opisu kolorów w poligrafii.

Papier

Podstawowy materiał w druku, stanowiący podłoże drukowe.

Papier kredowy

Papier charakteryzujący się gładką, powlekaną powierzchnią, stosowany w druku o dużych wymaganiach jakościowych oraz kolorystycznych.

Papier offsetowy

Powszechny, niepowlekany surowiec stosowany w druku.

Paser

Punkty umieszczane na arkuszu poza obszarem gotowego produktu, w celu właściwego nakładania kolejnych warstw farby.

Pasowanie

Przyrządzenie formy drukowej lub kompletu form, polegające na uzyskaniu zamierzonego umiejscowienia barw farb obrazu na odbitce.

Patryca

Rodzaj wypukłego stempla, służącego do wykonania wklęsłej matrycy. (np. hot stamping)

PDF

Najpopularniejszy format plików do druku.

Perforacja

Szereg dziurek bądź kresek, wykonanych przy użyciu grzebienia.

Piaskowanie

Proces technologiczny polegający na erozji różnych powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza z dodatkiem wody lub też nie.

Piksel

Najmniejszy element obrazu wyświetlanego na ekranie monitora.

Plik graficzny

Plik przedstawiający zakodowany obraz graficzny.

Plik tekstowy

Plik z zakodowanym tekstem.

Poddruk

Tło, na którym drukuje się następnie tekst lub rysunek.

Podłoże drukowe

Płaszczyzna wykonana z różnego rodzaju materiałów przeznaczona do druku.

Poligrafia

Dziedzina zajmująca się opracowywaniem wzorców oryginałów tekstowych i rysunkowych, jak również kopiowanie ich na potrzeby masowego odbiorcy.

Postscript

Uniwersalny język opisu strony, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Pozytyw

Kopia obrazu, rysunku bądź tekstu z układem jasnych i ciemnych miejsc odpowiadającym oryginałowi.

PPI

Jednostka oznaczająca liczbę pikseli przypadającą na cal długości, którą stosuje się do określenia rozdzielczości obrazów bitmapowych. (Pixels-Per-Inch)

Prasa do nadruku

Urządzenie służące do przeniesienia w procesie termicznym grafiki z sublimacji, papierów do druku laserowego lub folii flock i flex na wybrany materiał. (np. termotransfer)

Próba kolorów

Maksymalnie zbliżony obraz tego, jak powinien wyglądać produkt wykonany na maszynie drukarskiej pod względem wierności barw.

Przygotowalnia

Procesy przeddrukowe lub przygotowanie do druku.

Prepress

Przygotowanie materiałów do druku oraz przygotowanie form drukowych to fundament całego procesu produkcyjnego.

Plastizole (farby plastizolowe)

Kryjąca mieszanina farb na bazie żywic polichlorku winylu, płynnych plastyfikatorów, pigmentów, stabilizatora termicznego i mieszanin tiksotropianów.

Program hafciarski

Oprogramowanie służące do tworzenia komputerowego haftu na przedmiotach.

Przeskład

Powtórne wykonanie składu wskutek dużej korekty.

Proof

Odbitka próbna stanowiąca wzór kolorystyczny dla materiałów drukowanych.

Raster

Jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek, dający podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie istnienia półtonów.

Rasteryzacja

Przedstawienie jak najwierniejszego obrazu płaskiej figury geometrycznej na rastrze.

Rakiel

Listwa stalowa lub gumowa z ostrym brzegiem, służąca do zbierania nadmiaru farby z górnej powierzchni formy przy druku rotograwiurowym.

Resampling

Zmiana liczby pikseli bitmapy, która nie poprawia jakości obrazu, ale dodaje mu nowe piksele.

Rozdzielczość

Liczba pikseli z których składa się obraz.

Rozdzielczość rastra

Rozdzielczość bitmapy, gdzie budowane są komórki rastra oraz jeden z dwóch podstawowych parametrów rastra drukarskiego.

RGB

Model przedstawiania barw stosowany w wyświetlaczach.

RIP

Oprogramowanie, układ scalony lub stanowisko komputerowe służące zmianie obrazu ciągłotonalnego na obraz rastra, w którym stosunek powierzchni punktów rejestrowych do tła ma odwzorować odpowiedni odcień. (Raster-Image-Processor).

Rozbarwienie się

Zamiana danych graficznych kompozytowych na takie, w których elementowi przypisane są łącznie wartości w jakimś modelu barwnym (np. RGB, CMYK) na osobne obrazy w odcieniach szarości.

Ryza

Podstawowa jednostka miary papieru.

Separowanie kolorów

Proces, w którym obraz jest rozdzielany na kilka jednokolorowych warstw (zwykle cmyk).

Spektrometr

Instrument oddzielający i mierzący składowe widmowe cechy fizycznej koloru.

"Szeryfowa" czcionka

Krój zawierający znaki składające się z różnego rodzaju poprzecznych lub ukośnych linii.

Sitodruk

Technika druku polegająca na przetłaczaniu farby przez matrycę i wykonaniu szablonu.

Skład

Materiał złożony według maszynopisu i adiustacji.

Spad drukarski

Obszar druku wychodzący poza krawędź ostatecznej publikacji i gwarantujący, że obszar druku będzie znajdował się przy krawędzi po przycięciu arkusza.

Sztancowanie

Wycinanie określonego kształtu na wydruku.

Szeryfy

Zakończenia znaków graficznych w postaci łuków lub krótkich kresek.

Tampodruk

Technika w procesie drukowania wklęsłego, polegająca na nakładaniu farby za pomącą stempla oraz umieszczania nadruku na nierównych i nieregularnych powierzchniach.

Tekstura

Sposób przestrzennego rozmieszczenia składników w materiale drukowanym. 

Tamborek hafciarski

Dwie nieduże obręcze, na które naciąga się haftowany materiał.

TIFF

Format plików graficznych służący do zapisywania grafiki rastrowej. (Tagged-Image-File-Format).

Tinta

Powierzchnia zadruku w mniej niż 100% pokryta kolorem, najczęściem pokryta delikatnie.

Tłoczenie

Uszlachetnienie druku poprzez wykonanie za pomocą matrycy wytłoczenia.

Tożsamość marki

Zbiór elementów identyfikacyjnych danego produktu bądź firmy, decydujących o jego wyróżnieniu spośród konkurencji.

Trade mark

Inaczej znak towarowy.

Układ typograficzny

Rozmieszczenie tekstu i różnych elementów graficznych na stronie książki lub czasopisma.

Ustęp

Fragment stanowiący zazwyczaj pewną całość logiczną.

Uszlachetnianie

Pokrycie druków materiałami, aby zwiększyć ich wytrzymałość oraz nadać wartość estetyczną.

Użytek

Jedna kopia pracy przygotowanej do druku.

Wektoryzacja

Zamiana grafiki rastrowej na grafikę wektorową, dokonywana ręcznie lub automatycznie.

Wykrojnik

Narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego.

Wzornik kolorów

Paleta zadrukowanych na papierze wzorcowych próbek kolorów.

Zadruk

Powierzchnia na którą zostanie naniesiona farba drukarska. Odnosi się również do ilości kolorów, jakie zostaną wykorzystane do produkcji.

Złoty podział

Podział odcinka na dwie części tak, by dłuższa część stanowiła średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium